Feminist-wash

צפיתן.ם כבר בסרטון הפרומו לליגת הנשים בכדורגל של ערב הסעודית? אנחנו כבר הספקנו לצפות ולרגע אחד חשבנו לנו – וואו, איזה יופי! נותנים לנשים לשחק כדורגל! ואז הבנו משהו…

ערב הסעודית ידועה בדיכוי החריף נגד נשים. קודי הלבוש לנשים מחמירים במיוחד, אסור להן לצאת מביתן ללא אישור, אסור להן לעבוד במחיצת גברים. עד 2018 נאסר על נשים לנהוג, וכשהאיסור הוסר – התקשורת ברחבי העולם חגגה – הנה, הפמיניזם הגיע גם לערב הסעודית. תגובות דומות ודאי נראה עכשיו נוכח הסרטון הזה המציין את השקת ליגת הכדורגל לנשים בסעודיה.

אבל שזה לא יבלבל אתכן. דיכוי הנשים בסעודיה הוא עדיין חמור ומסוכן. פעילות פמיניסטיות נרקבות בבתי בכלא, בזמן שהדברים עליהם הן נלחמו הופכים למרות הכל למציאות. מה שאנחנו רואות פה זה פמיניסט-ווש וזה מאוד מסוכן. הנסיך הסעודי משתמש בפמיניזם כדי להציג את עצמו ואת המשטר שלו כנאור, אך בפועל עדיין מדובר במשטר דיכוי.

אז אפשר לחגוג ולשמוח מהפמיניזם המזדחל בערב הסעודית. זה לא מובן מאליו וזה תהליך חיובי. אבל אסור לרגע אחד לשכוח את עומק הדיכוי שעדיין מתרחש.

עוד בנושא